• Bra respons även i svalare temperaturer
  • Reducerar växtstress
  • Tillsatt magnesium för förbättrad stressavlastning
  • Snabb fuktstyrd nedbrytning av granulat

Vitalize 16-5-16 har utvecklats för att ha en NPK-analys som ger en försurande effekt. Vitalize 16-5-16 innehåller organiskt kväve och tillsatt magnesium för att reducera växtstress under växtsäsongen. Den tekniska formuleringen ger också snabb grönska samt långsam frisättning av kväve för extra livslängd. Vitalize 16-5-16 bygger på vegetabiliska organiska material.