Vitalize 16-5-16 har utvecklats för att ha en NPK analys som ger en svagt surgörande effekt. Vitalize 16-5-16 innehåller organiskt kväve och magnesium för ökad stresstollerans under växtsäsongen. Den teknologiska formuleringen ger snabb grönska samt långsam frigöring av näringsämnen för ökad verkningstid.

  • Bra respons i kalla temperaturer
  • Förbättrad motståndskraft mot stress
  • Tillsatt magnesium för förbättrad stresslindring
  • Snabb fuktstyrd nedbrytning av granulat

Klicka här för att ladda ner Impact Vitalize 16-5-16 SDS