• Förebygger torrfläckar och hjälper till att syresätta profilen
  • Håller vatten i rotzon längre för att förbättra växthälsan
  • Ger djupare rötter, förbättrad rotmassa samt naturligt växtskydd
  • Hjälper till att minska bevattningskraven

Magnum 357 Calibre kombinerar tre olika tensider för att ge jämn spridning över ytan, effektiv vattenpenetration och vattenhållningskapacitet genom användning av omvända block copolymerer. Magnum 357 Calibre kommer att reglera fukthalten för att ge enhetlig fuktprocent över hela ytan och genom jordprofilen genom att hålla vatten på molekylär nivå. När den idealiska fukthalten kring 15-20% har uppnåtts, kommer 357 Calibre att säkerställa jämnt vattenflöde i hela rotzonen, så att överflödig väta förebyggs.