• Forhindrer tørrflekkerog bidrar til å øke oksygeninnholdet i vekstlaget
  • Holder vann i rotsonen lenger for å forbedre plantehelsen
  • Gir dypere røtter, og forbedrer rotmassen og plantehelsen
  • Bidrar til å redusere vanningsbehovet

Magnum 357 Calibre kombinerer tre forskjellige overflateaktive stoffer for å gi jevn spredning over flaten, effektiv vannpenetrasjon og vannholdingskapasitet ved bruk av omvendte block co-polymerer. Magnum 357 Calibre vil regulere fuktighetsinnholdet for å gi mer en jevn fuktighetsprosent over hele flaten og gjennom jordprofilen, ved å holde på vannet på et molekylært nivå. Når det ideelle fuktighetsinnholdet på 15-20% er nådd, vil 357 Calibre sikre jevn vannstrøm i rotsonen, slik at overflødig fuktighet forbygges.