• Avspenningsmiddel tilføres hver gang en vanner, for å forhindre tørrflekker
  • Miljøvennlig og biologisk nedbrytbar
  • Enkel å bruke, svært konsentrert formulering
  • Smører sprederne samtidig som det tilføres avspenningsmiddel hver gang det vannes

Magnum Blaster Pellets er designet for bruk i lagertanken eller i vanningssystemet og vil forbedre inntrengningen av vanningsvannet. Magnum Blaster Pellet gjør at avspenningsmiddelet tilføres hver gang vanningen pågår. Dette bidrar til å forhindre tørrflekker. Dessuten smører tensidene i Blaster Pellet sprederne ute i anlegget samtidig.