• Kurerende avspenningsmiddel for tørrflekker
  • Spyler vekk uønsket voks, hydrokarboner, salter og mineraler gjennom jordprofilen
  • Åpner vekstlaget for vann og luftinntrengning for å forbedre gressets helse
  • Bruk sammen med Magnum 357 Calibre som en del av et målrettet avspenningsprogram

Magnum CO er en blanding av ingredienser designet for å takle problemene forbundet med lokale tørrflekker. Magnum CO inneholder en organisk syre designet for å rense sandpartiklene og skylle vekk uønsket voks, hydrokarboner, bikarbonatsalter og mineraler gjennom jordprofilen. Denne prosessen gjør at planterøttene kan ta opp vann mer effektivt. Magnum CO er et flushingprodukt.