• Kurerande vätmedel för torrfläckar
  • Spolar oönskade vaxer, kolväten, salter och mineraler genom jordprofilen
  • Öppnar upp marken för vatten och luft för förbättrad växthälsa
  • Använd med Magnum 357 Calibre som en del av ett riktat vätmedelsprogram

Magnum CO är en blandning av ingredienser som är utformade för att ta itu med de problem som är förknippade med torrfläckar. Magnum CO innehåller en organisk syra som är utformad för att rengöra sandpartikeln och spola bort oönskade vaxer, kolväten, bikarbonatsalter och mineraler genom jordprofilen. Denna process gör det möjligt för växtrötterna ta upp vatten mer effektivt.