• Reduserer mengden vann i vekstlaget, for å skape spilleflater som kan brukes hele året
  • Hjelper til å redusere saltinnholdet i jordprofilen
  • Gir mer effektiv utnyttelse av vanning eller nedbør
  • Kan brukes i tankmiks for å forbedre tankblandingens evne til å trenge ned i vekstlaget

Magnum Forty-Four er et økonomisk, penetrerende avspenningsmiddel som er ideelt for å åpne opp vekstlagsprofilen, maksimere vanninntrengningen og lede bort overføldig vann fra spilleflaten. Dersom høye saltverdier er et problem, kan det også brukes som en del av et flushingprogram.  Magnum Forty-Four kan brukes i et målrettet program for å lede bort overflødig vann, for eksempel for mye nedbør over tid.