• Daggmedel – förhindrar att dagg bildas på bladytan
  • Kan användas som en del i ett organiskt gödselprogram
  • Applikationer kommer att hjälpa till med stresslindring och minska sjukdomsrisken
  • Minskar behovet av manuell avdaggning, vilket sparar arbetstimmar

Magnum Recoil är ett dagghämmande medel. Den innehåller en specifik blandning av adjuvanter, tensider och oljor som bildar en barriär på bladet som hjälper till att skingra dagg. Användning av Recoil kommer att reducera stress och minska sjukdomsrisken på grund av lägre fuktnivåer på bladet. Livslängden på Magnum Recoil är beroende av grästillväxt och klippfrekvens.