• Förbättrar blandbarheten hos svårsprutade gödselmedel och kemikalier
  • Hjälper till att förhindra den initiala ansamlingen av skum
  • Fungerar även som skumdämpare när den appliceras i tankblandningen
  • Innehåller 16% dimetylpolysiloxan

Optik Anti-Foam är ett silikonbaserat skumreducerande medel. Optik Anti-Foam bör helst läggas till i spraytanken innan bekämpningsmedel eller produkter som lätt skummar. Alternativt om skum redan bildats i tanken, kan Optik Anti-Foam tillsättas för att skummet snabbt ska dämpas.