• Forbedrer blandbarheten blant gjødsel og kjemikalier som er vanskelige å spøryte (skummende)
  • Bidrar til å forhindre første oppbygging av skum
  • Fungerer også som en avskummer når den tilføres tankblandingen
  • Inneholder 16 % dimetylpolysiloksan

Optik Anti-Foam er et silikonbasert antiskummende middel. Optik Anti-Foam bør helst legges til i sprøytetanken før bekjempningsmiddel eller produkt som har lett for å skumme.  Alternativt, hvis skumming allerede er til stede i tanken, kan Optik Anti-Foam tilsettes for at skummet raskt skal dempes.