• Sänker pH-värdet i sprutvatten, skyddar bekämpningsmedel från att förlora aktivitet
  • Tensider hjälper till att sprida produkterna jämnt över bladytan
  • Innehåller extra komplexeringsmedel för att balansera färgningseffekten av färgämnet
  • Tillsatt anti-drift komponent minskar kemisk avdrift

Optik Blue Spray Dye Indicator är ett färgämne som är utformat för att markera och hjälpa till att eliminera överlapp, missade områden, avdrift eller blockerade munstycken. Den kan också användas för att markera tillfälliga greener. Optik Blue Spray Dye Indicator kommer att hålla i 24 – 48 timmar, varefter det gradvis kommer att blekna beroende på ljusintensitet och / eller nederbörd.