• Vattenlösliga färgpåsar, lätta att läggas till i tankblandningar
  • Löses upp helt, även i kallt vatten
  • Mycket koncentrerad för låga appliceringsmängder
  • Under normala förhållanden håller den i 24-48 timmar

Optik Blue WSP är en sprutindikator förpackad i helt vattenlösliga paket (WSP). De är utformade för enkla, föruppmätta, applikationer. Synlig i 24-48 timmar och hjälper till att eliminera överlapp, missade områden, avdrift eller blockerade munstycken. Produkten kan också användas för att markera tillfälliga greener.