• Skaper et skum som forsvinner raskere enn markeringsfarge
  • Hjelper å identifisere hvor applikasjoner er gjort uten å bruke en sprayfargeindikator
  • Kan brukes med alle vanntyper
  • Trygt å bruke på alle gresstyper

Optik Foam Bout Marker produserer et tykt skum av høy kvalitet for å identifisere tidligere sprøytede områder. Skummet som produseres avsettes på bakken i store dotter i stedet for i smale striper. Størrelsen på skumdottene er avhengig av trykket og diameteren på bom – og endedråpeslangene.