• Skapar ett skum som försvinner snabbare än markeringsfärger
  • Hjälper till att identifiera var sprutning har gjorts utan att använda en sprayfärgindikator
  • Kan användas med alla vattentyper
  • Säker för användning på alla grästyper

Optik Foam Bout Marker producerar ett högkvalitativt, tjockt skum för användning i skummarkörer. Skummet som produceras deponeras på marken i stora blobbar snarare än i smala ränder. Storleken på skumblobbarna är beroende av trycket och diametern på bommen och änddroppslangar.