• För användning på greener, tee, fairway, sportplaner och andra grönytor
  • Resulterar i en tätare, friskare yta och bättre rotsystem vilket ger en turf som är mer stresstolerant
  • Minskar antalet gräsklippningar
  • Flytande produkt som är användarvänlig och lätt att dosera

Primo Maxx® är ett hjälpmedel för turfskötsel som maximerar gräsets prestanda, förebygger stress, och optimerar gräsytorna. Det är en effektiv tillväxtregulator som har utvecklats för att minska plantans längdtillväxt och samtidigt öka rottillväxten. Användning av Primo Maxx® resulterar i ett friskare gräs som är mer tolerant för extrema förhållanden. Behandlingen sker i program under hela tillväxtsäsongen, dosering och intervall är beroende av yta, gräsart, tillväxt och önskad regleringseffekt.