• Innehåller fyra kvävekällor, inklusive metylenurea, för att ge en stabil och konsekvent tillväxt
  • Snabb grönska från tillsatt magnesium, bra för arenor
  • Lågsvavlig produkt med kalcium för att minska saltnivåerna i jordprofilen
  • Utmärkt näringstillgång i svalare temperaturer

Quantum Sport 14-5-18 är ett välbalanserat NPK-gödselmedel för användning i utmanande arenamiljöer. De fyra olika kvävekällorna ger en inledande tillväxtökning, samtidigt som konsekventa näringsnivåer bibehålls efter applicering, med utökad livslängd som tillhandahålls av metylenureahalten. De tillagda spårämnena, inklusive magnesium och kalcium, bidrar till förbättrad färg, minskad stress och att förbättra motståndskraften mot sjukdomar.