• Bidrar til å forbedre jordstruktur og vannpenetrasjon
  • Produsert av en naturlig og fornybar kilde
  • Hjelper å frigjøre bundede næringsstoffer i alkaliske vekstlag
  • Kan brukes for å senke pH i vanningsvann og tankblandinger

RePhlex LS er en organisk syre avledet fra lignin, en naturlig og fornybar råvare.  RePhlex LS senker pH i vanningsvann og i tankblandinger. Den forbedrer vannpenetrasjon og bidrar til å frigjøre bundet næringsstoffer i alkaliske vekstlag. Den reagerer med karbonater og bikarbonater i jorden for å gi et antall agronomiske fordeler, inkludert forbedret jordstruktur, vannpenetrering og gassutveksling. Den kan også brukes for å senke pH på vanningsvannet og fjerne uønskede karbonater og bikarbonater.