• Hjälper till att förbättra markstrukturen och vattenpenetrationen
  • Tillverkad av en naturlig och förnybar källa
  • Hjälper till att frigöra bundna näringsämnen i alkaliska jordar
  • Kan användas för att sänka pH på bevattningsvatten och tankblandningar

RePhlex LS är en organisk syra från lignin, en naturlig och förnybar råvara. RePhlex LS sänker Ph i bevattningsvatten och tankblandningar, förbättrar vattenpenetrationen och hjälper till att frigöra bundna näringsämnen i alkaliska jordar. Den reagerar med karbonater och bikarbonater i jorden för att ge ett antal agronomiska fördelar, bland annat förbättra markstrukturen, vattenpenetration och gasutbyte. Den kan också användas för att sänka pH på bevattningsvatten och ta bort oönskade karbonater och bikarbonater.