RePhlex LS


  • Bidrar til å forbedre jordstruktur og vannpenetrasjon
  • Produsert av en naturlig og fornybar kilde
  • Hjelper å frigjøre bundede næringsstoffer i alkaliske vekstlag
  • Kan brukes for å senke pH i vanningsvann og tankblandinger

RePhlex LS er en organisk syre avledet fra lignin, en naturlig og fornybar råvare.  RePhlex LS senker pH i vanningsvann og i tankblandinger. Den forbedrer vannpenetrasjon og bidrar til å frigjøre bundet næringsstoffer i alkaliske vekstlag. Den reagerer med karbonater og bikarbonater i jorden for å gi et antall agronomiske fordeler, inkludert forbedret jordstruktur, vannpenetrering og gassutveksling. Den kan også brukes for å senke pH på vanningsvannet og fjerne uønskede karbonater og bikarbonater.

 

Product category image above the data table

 

KarakteristiskVerdi
Omtrentlig levetid4-6 uker
Klippehøyde> 2 mm
Nitrogenkilde
Elementer i tillegg1,74% CaO, 4,65% SO₃
Størrelse på pakken10 lt
Innpakning5.000-10.000 m2
Applikasjons informasjon
Applikasjonsrate10-20 lt/ha
Vanningsfrekvens300-600 lt/ha
PåføringsmetodeSprøyte
Anbefalt jordtemperatur ved tilføring (oC)
MinimumOptimalMaksimal
615

Can We Help?

Send us a message on WhatsApp

Request more information

    Join our Newsletter!