Ladda ner vår katalog!

Indigrow Product Rephlex

RePhlex LS


  • Hjälper till att förbättra markstrukturen och vattenpenetrationen
  • Tillverkad av en naturlig och förnybar källa
  • Hjälper till att frigöra bundna näringsämnen i alkaliska jordar
  • Kan användas för att sänka pH på bevattningsvatten och tankblandningar

RePhlex LS är en organisk syra från lignin, en naturlig och förnybar råvara. RePhlex LS sänker Ph i bevattningsvatten och tankblandningar, förbättrar vattenpenetrationen och hjälper till att frigöra bundna näringsämnen i alkaliska jordar. Den reagerar med karbonater och bikarbonater i jorden för att ge ett antal agronomiska fördelar, bland annat förbättra markstrukturen, vattenpenetration och gasutbyte. Den kan också användas för att sänka pH på bevattningsvatten och ta bort oönskade karbonater och bikarbonater.

 


Product category image above the data table
Specifikation Värde
Cirka Verkningstid 4-6 veckor
Klipphöjd > 2 mm
Kvävekälla
Garanterad Analys 10,0% Lösliga Kolhydrater
Spårämnen 1,24% Ca, 1,86% S
Förpackning 10 lt
m²/förpackning 5.000-10.000 m2
Applicerings Information
Appliceringsmängd 10-20 lt/ha
Vattenmängd 300-600 lt/ha
Metod Spruta

 

Can We Help?

Send us a message on WhatsApp

Request more information

    Join our Newsletter!