• Minimerer markkasting
  • Ingen skadelig innvirkning på marker
  • Inneholder ingen aktive kjemikalier, bare avskrekkende
  • Svært effektiv tidlig og sent i sesongen

Sapphire Green er en kombinasjon av ufarlige ingredienser som hjelper til å redusere forekomsten av markkasting, uten skadelig innvirkning på marken. Sapphire Green inneholder ingen aktive kjemikalier, men reduserer fortsatt markkastinger drastisk. Laboratorieforsøk har vist at meitemarker vil bevege seg bort fra behandlede områder, enten dypere ned i jorden eller helt bort fra det behandlede området. Sapphire Green kan brukes hele året , men vil ha størst effekt i tidlig og sen sesong, mens marken er nærmest overflaten.