Sapphire Green är en kombination av ofarliga ingredienser som hjälper till att minska mängden maskhögar utan någon skadlig inverkan på masken. Sapphire Green innehåller inga aktiva kemikalier, men minskar ändå drastiskt mängden maskhögar. Laboratorieförsök har visat att daggmaskar kommer att förflytta sig bort från behandlade områden, antingen djupare ner i jorden eller bort från det behandlade området helt och hållet. Sapphire Green kan användas året runt, men kommer att ha störst effekt under våren och höstmånaderna när maskarna är närmast markytan.

  • Ingen negativ inverkan på maskar
  • Minimerar daggmaskens aktivitet på markytan

Klicka här för att ladda ner Sapphire Green SDS