• Minimerar maskhögar
  • Ingen skadlig inverkan på maskar
  • Innehåller inga aktiva kemikalier
  • Mycket effektiv i början och slutet av säsongen

Sapphire Green är en kombination av ofarliga ingredienser som hjälper till att reducera förekomsten av maskhögar utan skadlig inverkan på masken. Sapphire Green innehåller inga aktiva kemikalier, men minskar ändå dramatiskt mängden maskhögar. Laboratorieförsök har visat att daggmaskar kommer att röra sig bort från behandlade områden, antingen djupare ner i jorden eller bort från det behandlade området helt. Sapphire Green kan användas året runt, men kommer att ha störst effekt i början och slutet av säsongen när masken är närmast ytan.