Solar Cu

Solar Cu är en bladgödningsprodukt med koppar i komplex, designad för att användas vid kopparbrist och därmed hjälpa plantan att överkomma stress och sjukdomstryck. Bladupptagningen av Solar Cu ger direkt effekt genom snabbt upptag och assimilering i plantan. Solar Cu skall inte användas i direkt solljus eller under ljusramper.

  • Förbättrar planthälsan
  • Äkta bladgödning, upptag genom bladet
  • Snabbverkande formulering
  • Snabb hjälp vid kopparbrist

Klicka här för att ladda ner Solar Cu SDS

Beskrivning

Specifikation Värde
Ca. livslängd
SGN/partikelstorlek 2-3 veckor
Klipphöjd
Kvävekälla
Spårelement
NPK garanterad analys 4,5% Cu
Förpackningsstorlek 10 lts
Täckning
Program information
Användningsgrad 10.000m²
Vattenhastighet 10 lt/ha
Metod Spruta
Föreslagen jord temperatur för applicering (oC)
Minimi Optimal Maximal
3 16 25

Klicka här för att ladda ner Solar Cu SDS