• Ger vacker färg genom ökad klorofyllproduktion
  • Främjar rotutveckling och enzymaktivitet
  • Ökar fosforutnyttjandet
  • Icke försurande, svavelfri formulering

Solar Energy är en äkta bladgödning som innehåller magnesium i en lättillgänglig form. Denna svavelfria formulering som innehåller en hög halt av magnesium är idealisk för att förbättra färgen på gräset genom ökad produktion av klorofyll. Den höga magnesiumhalten hjälper också gräsplantan att öka proteinsyntesen och enzymaktiviteten. Solar Energy kommer också att förbättra utnyttjandet av fosfor som redan finns i marken.