• Ger lätt tillgängligt kalium som snabbt absorberas av bladet
  • En idealisk stresshämmare och turfhärdare
  • Särskilt effektiv på sandbaserade rotzoner när näringsurlakning är ett problem
  • Hjälpmedel för att förbättra cellväggens styrka och öka motståndskraften mot sjukdomar

Solar K är ett kaliumgödsel, främst använt för att ta itu med kaliumbrist under svala förhållanden. Den är formulerad med en kaliumkälla som är omedelbart tillgänglig för växten, och kan enkelt assimileras av växtbladet. Solar K hjälper till med bildandet av naturlig stärkelse och socker, hjälper även till med växthärdighet i kallare förhållanden.