Solar K är en kaliumbaserad bladgödning. Solar K appliceras regelbundet till gräs i situationer där kaliumhalten är låg t.ex. ofta förekommande på sandbaserade rotzoner . Det kalium som finns i SolarK är omedelbart tillgängligt, hjälper till att stärka cellväggarna och hjälper växten att bekämpa sjukdomar.

  • Makro och mikronäringsämnesblandning
  • Snabbt vekande formulering
  • En äkta bladgödning som absorberas genom växtens blad
  • Idealisk för stressade plantor

Klicka här för att ladda ner Solar K SDS