• En høynitrogenformulering med tilsatt fosfat, kalium og jern
  • Absorberes av bladene, og ikke røttene, for å maksimere næringsopptaket
  • Gjenoppretter gresset i perioder med høy spillebelastning
  • En hurtigvirkende og stabil blandbar formulering

Solar N er en ekte bladgjødsel som inneholder to nitrogenkilder, ammonium og urea. Kombinasjonen av disse gir rask tilvekst etterfulgt av balansert og kontrollert vekst. Det er en ideell gjødsel å starte med tidlig i sesongen, brukt med godt resultat i både varme og kjøligere klima, men kan også brukes senere i sesongen når ytterligere vekst er nødvendig.