• Når Solar PK brukes etter nysåing eller resåing, øker kvaliteten av etableringen
  • Fremmer gressets styrke og bidrar til å øke plantens helse og motstandskraft mot sykdom
  • Øker plantens kapasitet til å fange vann, oksygen og næringsstoffer fra vekstlaget
  • En fullt systemisk, hurtigvirkende, stabil, blandbar formulering

Solar PK er til stor nytte for å fremskynde etablering. Det er en høyfosfatgjødsel som kan bidra til å øke planteveksten, spesielt i lavere temperaturer. Solar PK brukes først og fremst for å øke rotlengden og rotmassen, og regelmessige applikasjoner kan bidra til å øke den generelle plantehelsen og motstandskraften mot sykdom.