• När den används efter sådd och/eller stödsådd ökar den etableringen
  • Främjar gräsets hårdhet och bidrar till ökat växtskydd och motståndskraft mot sjukdomar
  • Ökar gräsets förmåga tillgodogöra sig vatten, syre och näringsämnen
  • En helt systemisk, snabbverkande, stabil, blandbar formulering

Solar PK är till stor nytta för att påskynda etablering. Det är ett kraftfullt fosfatbladgödselmedel som kan bidra till att öka växternas tillväxt, särskilt vid lägre temperaturer. Solar PK används främst för att öka rotlängd och rotmassa, och regelbundna tillämpningar kan bidra till att öka det totala växtskyddet och motståndskraften mot sjukdomar.