Detta är en grundanalys som ger de vanligaste begränsade faktorerna för turf. Makronäringsämnen och pH framgår av analysen. Från dessa basresultat kan rekommendationer och hjälp fås för att förbättra skötseln av grönytorna.

  • pH, P, K, Mg, Ca och jordtextur