• Hjälper växten att metabolisera näringsämnen, vitaminer, enzymer och auxiner
  • Fulvosyra är naturligt kelaterande, vilket förbättrar upptaget av näringsämnen
  • Innehåller naturligt förekommande aminosyror
  • Mycket ekonomiska, superkoncentrerade doseringspåsar

Turbine Fulvic NPK OneShot är fullspäckad med makronäringsämnen, fulvosyror och naturligt förekommande aminosyror. Näringsnivåerna i Turbine Fulvic NPK OneShot hjälper till att hålla en konstant tillförsel av kväve, fosfor och kalium till växten. Fulvosyrorna hjälper till att uppmuntra mikrobiell tillväxt och främja jordens bördighet och hälsa.