• Innehåller humus och fulvussyror för att främja mikrobiell tillväxt
  • Ökar tillgången på fosfor och kalium till gräset
  • Ökar klorofyllproduktionen genom att förbättra växternas ämnesomsättning
  • Hjälper till att öka ytvattenpenetrationen och förbättrar den vattenhållande kapaciteten

Turbine Humate OneShot innehåller både humus och fulvussyror. Humussyra hjälper kemiskt i nedbrytningen av toxiner och minskar växternas upptag av toxiner. Turbine Humate OneShot ökar också växternas förmåga att hantera höga nivåer av stress från torka, frost, överflödigt vatten och värme. Det uppmuntrar också mikrobiell tillväxt av både flora och fauna, som bidrar till allmän bördighet och hälsa.