• Inneholder humus- og fulvinsyrer for å fremme mikrobiell aktivitet
  • Øker tilgjengeligheten av fosfor og kalium til gresset
  • Forbedrer klorofyllproduksjonen ved å forbedre plantenes metabolisme
  • Hjelper med å øke inntrengningen av overflatevann og forbedrer jordens kapasitet til å holde på vann

Turbine Humate OneShot inneholder både humus- og fulvinsyrer.  Humussyre bidrar kjemisk i nedbrytningen av, og reduserer direkte plantenes opptak av, toksiner. Turbine Humate OneShot øker også plantenes evne til å takle høye nivåer av stress fra tørke, frost og overflødig vann og varme. Det fremmer også mikrobiell vekst, hos både flora og fauna, noe som bidrar til bedring av vekstlag og plantens helse.