• Förbättrar klorofyllproduktionen
  • Ger utmärkt färg
  • Kostnadseffektiv formulering
  • Ger utmärkt mosskontroll

Vector Liquid 9 Iron används för att ge gräset fin och frisk färg, utan att överstimulera tillväxten Vector 9 Iron används för mosskontroll, begränsar maskförekomst samt stärker plantan under vinterperioden. Vector 9 Iron gör plantan mer motståndskraftig mot sjukdomar och stress.