Det grundläggande vattenprovet hjälper till att fastställa begränsande faktorer i ditt bevattningsvatten. tolkning av provet kan hjälpa till för rekommendationer av gödnings och vätmedelsprogram för bästa effekt. Utförligare vattenprov för identifiering av näringsämnen i bevattningsvatten. Rekommendationer kan ges angående problem identifierade i bevattningsvattnet som t.ex. högt organiskt innehåll, hög salthalt.

  • Fastställande av lämplighet som bevattningsvatten
  • pH, alkalinitet och konduktivitet
  • Bikarbonater, natrium, calcium och sulfat (Comp.)