Regler och villkor

Genom att fortsätta att bläddra och använda denna webbplats, godkänner du att följa och vara bunden av följande villkor för användning, som tillsammans med vår sekretesspolicy reglerar Indigrow relation med dig i förhållande till denna webbplats.

 

Begreppen "Indigrow", "oss" eller "vi" hänvisar till ägaren av webbplatsen vars organisationsnummer är 03062763 och vars registrerade kontor är det gamla bageriet, Hyde end Lane, Brimpton, Berkshire, RG7 4RH, UK. Termen "du" hänvisar till användaren eller betraktaren på vår webbplats.

 

Användningen av denna webbplats lyder under följande användningsvillkor:

 

Innehållet i sidorna på denna webbplats är för din allmänna information och användning endast. Den kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Varken vi eller någon tredje part ger någon garanti eller garanti avseende riktighet, aktualitet, prestanda, fullständighet eller lämplighet av information och material som finns eller erbjuds på denna webbplats för något särskilt ändamål. Du bekräftar att sådan information och sådant material kan innehålla felaktigheter eller fel och vi frånsäger oss uttryckligen ansvar för sådana felaktigheter eller fel i den utsträckning lagen tillåter.
Din användning av information eller material på denna webbplats är helt på egen risk, som vi inte kommer att vara ansvarig för. Det ska vara ditt eget ansvar att se till att alla produkter, tjänster eller information som är tillgänglig via denna webbplats uppfyller dina specifika krav.
Denna webbplats innehåller material som ägs av eller licensieras till oss. Detta material inkluderar, men är inte begränsat till, design, layout, utseende, utseende och grafik. Mångfaldigande är förbjudet på annat sätt än i enlighet med upphovsrättsmeddelandet, som utgör en del av dessa villkor.
Alla varumärken som återges på denna webbplats, som inte tillhör eller licensieras till operatören, erkänns på webbplatsen.
Otillåten användning av denna webbplats kan ge upphov till ett skadeståndskrav och/eller vara ett brott.
Från tid till annan kan denna webbplats även innehålla länkar till andra webbplatser. Dessa länkar tillhandahålls för din bekvämlighet för att ge ytterligare information. De betyder inte att vi stöder webbplatsen/webbsajterna. Vi har inget ansvar för innehållet på den länkade webbplatsen/webbsajterna.
Din användning av denna webbplats och eventuella tvister som uppstår till följd av sådan användning av webbplatsen lyder under lagarna i England, Nordirland, Skottland och Wales.