Publicerad den

Testimonial – Motala Golf AB, Sweden

Product testimonial from Motala gc around Humik N25

Vintergödsling med Humik N25

Indigrow lanserade Humik N25 redan 2015 som ett nytt avancerat gödselmedel baserat på humus ämnen. Snabbt märkte vi produktens styrka när den applicerades efter nysådd eller stödsådd, där snabb etablering krävdes.

Därefter genomfördes försök för att ta reda på effekterna av att använda Humik  N25 som vintergödsling vilket visade väldigt positiva resultat. Mer information om dessa försök finns i vårt tidigare blogginlägg: A Comparison of differing Nitrogen sources for use as early spring starter fertilisers

Motala Golf AB

Jimmy Johansson, Head Greenkeeper på Motala Golf, har använt sig av vintergödsling i många år. Vi pratade med honom om hans användning av Humik N25 under vintern:

Indigrow: Varför valde du Humik  N25 som vintergödsel?

Jimmy: Jag fick rekommendationen att använda  Humik  N25 när jag gick på ett seminarium 2019. Jag provade det för första gången i december 2019 med mycket goda resultat våren 2020.

Indigrow: Påverkade humussyrahalten i Humik N25 ditt beslut att använda denna produkt som vintergödsel?

Jimmy: Till viss del. Vi måste arbeta för att förbättra vår markstruktur i greenerna så det är en del av anledningen, men för det mesta använder jag  Humik  N25 för den höga kvävehalten.

Indigrow: Är detta första gången du har vintergödslat?

Jimmy: Nej, jag har vintergödslat i över 10 år men innan 2019 hade jag alltid använt produkter med lägre kvävehalt.

Indigrow: Hur viktigt är vintergödsling för dig?

Jimmy: Mycket. Jag har alltid sett en snabbare våretablering efter snösmältning med vintergödsling än utan.

Indigrow: Var gräset snötäckt längre eller kortare tid än vanligt i vinter?

Jimmy: Längre än året innan. Vi hade ett snötäcke i ungefär en månad i februari/mars, vilket ytterligare belyste effekten av att använda Humik  N25 som vintergödsling.

Indigrow: Uppnådde du de resultat du förväntade dig genom att använda  Humik  N25 i vinter?

Jimmy: Ja. Jag fick ett friskare och grönare gräs efter vintern.

Förutom att använda Humik N25 som vintergödsling, har greenerna på Motala Golfklubb även fått andra Indigrow-produkter applicerade efter att snön smält. En bladgödselapplikation av Solar N, Solar Ca+Mg och Fusion Liquid Fe, alla med 10lt/ha, applicerades så snart snön hade smält, följt av en applicering av Optik Bronco, 1lt/ha, och ytterligare en tankblandning av Solar N och Solar Ca+Mg, 10lt/ha, under mars månad.

Implementerandet av vintergödsling med Humik N25 i slutet av 2020, följt av tidiga säsongsapplikationer av Solar N, Solar Ca+Mg och Fusion Liquid Fe har resulterat i en bana i bra skick inför vad som förväntas bli en mycket hektisk säsong på Motala Golfklubb.

Popular Categories

Sign Up To Our Newsletter

* indicates required
Choose which newsletter to subscribe to:

Contact us

If you have any questions, we're on hand to help!

  [email protected]
  +44 (0) 1189 710 995