Publicerad den

Testimonial – Tottenham Hotspur Football Club

Tottenham Hotspur Football Club Training Ground

Nick Phillips, träningscenterchef, har till uppgift att upprätthålla bästa möjliga spelytor på Tottenham Hotspur Football Clubs träningsplaner. Nick, som leds av Darren Baldwin, chef för Playing Surfaces & Estates, använder en rad Indigrow-produkter för att producera de spelytor i världsklass som krävs av en Premier League-klubb på hgsta nivå.

Granulerad gödning

Huvudfokus är på två produkter från Impact CGF-sortimentet, 15-5-15 och 25-5-10. Produkterna används under hela året, Nick berättar för oss att ”vi använder Impact CGF 25-5-10 under hela sommaren och Impact  CGF 15-5-15 under vintern. Appliceringar görs var tredje vecka under hela året, och vi använder 10-12 påsar per plan vid varje applikation”.

Eftersom planerna är sandbaserade är det viktigt att bibehålla stabil näringstillförsel och minimera näringsläckage. De regelbundna granulatapplikationerna är nödvändiga för att ge tillräckligt med näringsämnen till gräset under hela året, och den kontrollerade frisättningen hos de använda produkterna säkerställer att urlakningen minimeras.

Flytande gödning

Tillsammans med de granulerade produkter som används använder Nick en kombination av flytande produkter för att säkerställa att näringsbehoven uppfylls. Den primära produkten som används är Fusion BioGreen High K 5-3-18. Denna flytande gödning med låg kvävehalt används året runt vid 40lt/8.000 m² (50lt/ha) var 14: e dag. Den används eftersom ”den låga kvävehalten tillsammans med hög kaliumtillförsel hjälper till att minimera sjukdomsrisken, särskilt under sommarmånaderna. Vi behöver inte heller oroa oss för att kvävet spolas rakt genom rotzonen eftersom den låga doseringen säkerställer att växten hinner ta upp hela den applicerade mängden näring”.

Förutom Fusion BioGreen High K använder Nick också Fusion BioGreen NPK 18-9-9 tillsammans med Asset Chitosan under säsongen när en kväve-boost behövs. ”Den höga kvävehalten i Fusion BioGreen NPK 18-9-9 kan medföra en större sjukdomsrisk, så vi adderar Asset Chitosan i tankblandningen för att ge oss så mycket naturligt skydd mot sjukdomar som möjligt”.

”Kombinationen av granulat och flytande gödning tillsammans med tillsatsen av en branschledande tillväxtregulator, har inneburit att vi har gått igenom en hel säsong med endast ett mycket litet område med sjukdom. Vi har också haft minimalt med nematodskador den här säsongen tack vare ökade gödningsapplikationer mot tidigare år tillsammans med en lägre dosering av tillväxtregulatorn”.

Nyetablering

Nyetableringen av nya spelplaner är av största vikt för Nick. Det finns bara ett litet fönster att etablera en ny plan och spelytan förväntas vara perfekt från tidigast möjliga tillfälle.

Nick använder Compass Start när han ska etablera en ny spelplan. ”Det är som Red Bull för gräs. Sockerarterna och melassen i produkten hjälper oss att klara de minskade tidsperioderna vi får för att få en ny plan redo att användas. Användning av Compass Start, tillsammans med Impact CGF 25-5-10,  hjälper oss att spara 5-10 dagar där planen är ur funktion. Vi applicerar .med 20 lt/ha vid 10-14 dagars intervall efter groning för att få alla fördelarna med tång tillsammans med sockerarter och melass”.

För mycket eller för lite?

Under hela säsongen håller Nick ett vakande öga på NPK-applikationerna som läggs på planerna. Kväve-, fosfor-, kalium-, kalcium- och magnesiumnivåerna övervakas noggrant på Tottenham under hela året. ”Genom att se till att vi varken över eller underdoserar näringen kan vi hålla den standard på spelytorna som Tottenham Hotspurs förväntar sig för alla lag på alla nivåer”.

Support

Indigrow är noga med att support alltid finns tillgängligt för Nick och erbjuder produktutbildningar till Nicks team så att hela teamet på Tottenham Hotspurs träningsanläggning förstår indigrow-produkterna som Nick använder. ”Det är viktigt att veta att vi kan kontakta teamet på Indigrow för support när vi behöver det. Deras breda sortiment säkerställer också att vi kan applicera rätt näringsämnen för att motverka eventuella problem innan de uppstår”.

Popular Categories

Sign Up To Our Newsletter

* indicates required
Choose which newsletter to subscribe to:

Contact us

If you have any questions, we're on hand to help!

  [email protected]
  +44 (0) 1189 710 995