Publicerad den

Video – ImpactPlus Fertilisers and their unique Biostimulant coating

ImpactPlus Fertilisers

Våra Asset Gold coatade gödselmedel har en mycket aktiv biostimulerande beläggning. De har utvecklats för att främja friskt och starkt gräs, med en biostimulerande beläggning förstärks ytterligare dessa fördelar. Genom att noggrant välja ett antal olika näringsämnen i en mängd olika formuleringar är våra Asset Gold belagda gödselmedel mycket effektiva på alla jordtyper med olika basnäringsnivåer, och har visat sig bidra till att förbättra gräsets kraft och rotdensitet.

Asset Gold beläggningen är en formulering av naturliga hållbara osmolyter speciellt utvalda för att förbättra rotutveckling och minska abiotisk stress. Genom oberoende försök har det visat sig uppmuntra kraft, återhämtning och ökad rotmassa genom att tillhandahålla specifika aminosyror som minskar gräsets krav på att själv producera dem under utveckling och stressituationer.

När växterna är stressade producerar de osmolyter för att bekämpa miljöpåfrestningarna. Produktionen gynnas under torka eller saltstress eftersom de ger stresstolerans hos celler utan att störa cellulär funktion. Asset Gold är en av en grupp av dessa osmolytföreningar och utvinns ur en växtart som har naturligt höga nivåer.

Asset Gold hjälper till att övervinna växtstress och hjälper växten att återhämta sig genom:

  • Osmotisk reglering
  • Skydd av cellmembran
  • Minskad produktion av fria radikaler
  • Skydd av fotosyntetiska biokemiska funktioner

Vår biostimulerande Asset Gold, har bevisats i oberoende försök att öka etableringen av nysådd, öka tillväxt och återhämtning och förbättra rottätheten. Alla våra Fine Turf Gödselmedel med Asset Gold innehåller en växtorganisk bas, vilket resulterar i en hög andel organiskt material. Detta organiska material fungerar som en lättillgänglig näringskälla för välgörande markflora.

Oberoende testresultat stöder att användningen av Asset Gold-beläggning förbättrar osmotisk reglering, cellmembranskydd, minskad produktion av fria radikaler och skydd av fotosyntetiska biokemiska funktioner.

Popular Posts

Popular Categories

Sign Up To Our Newsletter

* indicates required
Choose which newsletter to subscribe to:

Contact us

If you have any questions, we're on hand to help!

  growth@indigrow.com
  +44 (0) 1189 710 995