Publicerad den

Video – Solar Bladgödsel

Solar Bladgödsel

Inte alla flytande gödselmedel är äkta bladgödsel. En av de viktigaste fördelarna med en äkta bladgödsel är att näringsämnen absorberas genom bladet och kringgår rotsystemet, även i förhållanden av hög stress. Detta maximerar inte bara näringsupptagningen utan minskar även läckaget av näringsämnen till miljön till skillnad från konventionella flytande gödselmedel. Solar bladgödsel penetrerar epidermis och transcuticulära porer på bladen, som är öppna nästan hela tiden till skillnad mot klyvöppningarna. Solar, vårt sortiment av äkta bladgödsel har utvecklats för att inkludera egenutvecklade komplexmedel, tensider och andra formuleringshjälpmedel för att ge ökat upptag och användning samtidigt som urlakning och avdunstning minskar. Sortimentet använder en blandning av organiska syror, kolhydrater och andra naturliga organiska formulanter för att uppnå optimalt bladupptag och näringstransport.

Popular Categories

Sign Up To Our Newsletter

* indicates required
Choose which newsletter to subscribe to:

Contact us

If you have any questions, we're on hand to help!

  [email protected]
  +44 (0) 1189 710 995