• Ideelt helårsprodukt for å forbedre stressavlastning
  • Øker rotlengden og stimulerer til rotvekst i ny og etablert gressbestand
  • Lengre røtter bidrar til å nå dypereliggende vann og næringsstoffer i vekstlaget
  • Kan brukes som en del av et organisk gjødselprogram

Compass Bio-Active er en konsentrert, flytende vekststimulerende produkt av ren tang. Den produseres ved hjelp av Indigrow kaldtvannsutvinningsprosess, som forhindrer tap av mange nyttige næringsstoffer under produksjonsprosessen. Compass Bio-Active vil bidra til å revitalisere stresset gress, og det høye tanginnholdet bidrar til at gresset henter seg inn.