• Inneholder tang, melasse og avspenningsmiddel for en forbedret spilleflate
  • Øker rotmassen og nyttige jordbakterier
  • Løser bundne næringsstoffer i jorden til lett tilgjengelige former
  • Øker motstandskraften mot stress og sykdom

Compass Start er en blanding av tang og melasse, ideelt brukt som en tidlig vårstart. Den bidrar til å øke mikrobiell aktivitet i jorda og oppmuntre til rotutvikling. Melassene er en utmerket kilde til karbon, sukker og karbohydrater for jordmikrober. Compass Start vil også bidra til å øke motstandskraften mot stress og sykdom, samt styrke røttene for å motstå nematodeskader.