• Hjelper planten med å metabolisere næringsstoffer, vitaminer, enzymer og auxiner
  • Fulvinsyre gir en naturlig chelatering og forbedrer opptak av næringsstoffer
  • Inneholder naturlig forekommende aminosyrer
  • Svært økonomiske, superkonsentrerte poser med lave påføringsmengder

Turbine Fulvic OneShot inneholder både makronæringsstoffer, fulvinsyrer og naturlig forekommende aminosyrer. Næringsnivåene i Turbine Fulvic OneShot vil bidra til å holde en jevn tilførsel av nitrogen, fosfor og kalium til planten når den tilsettes i en tankblanding. Fulvinsyrene vil bidra til å stimulere til mikrobiell vekst og jordens ve og vel.