• Høyt nitrogeninnhold for utmerket tilvekst uten tilførsel av fosfor eller kalium
  • Positiv effekt på vekstlagets kjemi og mikrobielle aktivitet
  • Bidrar til å holde næringsstoffer og fuktighet i rotsonen lenger
  • Spesielt effektiv i sandbaserte rotsoner der mikrobiell aktivitet er lavere

Humik N25 er en ny teknologi for langtidsvirkende gjødsel. Humik N25 er sammensatt av humussyrer og nitrogen som bare kan brytes ned gjennom mikrobiell aktivitet. Bruk av Impact Humik N25 vil gi alle fordelene med nitrogen med langsom frigjøring, inkludert jevn tilvekst, færre veksttopper og mindre nitratutvasking. Det vil også gi de ekstra fordelene til humussyrer gjennom jordforbedring og en økning i C.E.C.