• Høyt nitrogeninnhold for utmerket vekst og gjenvekst
  • Spesielt effektiv i sandbaserte vekstmasser der mikrobiell aktivitet er lavere
  • Høyt innhold av organisk materiale gir gode vilkår for gresset og mikro- og makroorganismene i jorden
  • Humussyrebasert formulering bidrar til å øke kationbyttekapasiteten i jorda

Humik Boost 30-6-6 er en gjødsel med høyt nitrogeninnhold, tilsatt fosfor og kalium for å gi utmerket gressvekst. Nitrogenet er bundet med humussyre, noe som resulterer i langsom frigjøring som gjør det tilgjengelig for planten i en lengre periode på 2-3 måneder. Det høye nitrogeninnholdet bidrar til å fremme utmerket vekst og gjenvekst i perioder med kraftig slitasje.