• Tester viser at ZeoZone vil beholde mer enn 100% av sin egen molekylvekt i vann
  • Mesteparten av dette tilgjengelige vannet går sakte til planten når det er nødvendig
  • Sikrer konsistent overlevering av vann til plantens rotsystem
  • Bidrar til å redusere lokale, tørrflekker og minsker vanningsbehov

Impact ZeoZone er et ufarlig naturlig vulkansk aluminiumoxidsilikatmineral, med en renhet på minimum 85%. Det er ekstremt porøst og absorberende, noe som muliggjør effektiv forflytning av vann til jord og planter. Den er produsert av klinoptilolitt, som har en svært høy kationbytningskapasitet på opptil 170 meq/100g, og har et høyt spesifikt overflateareal, opptil 60 m² / g. Innblanding av ZeoZone i jordprofilen øker væskeansamlingen og C.E.C.-verdien. Dette fører til bedre vann- og næringsforvaltning.