• När det används efter nysådd och / eller stödsådd ökar det rotmassan och ger snabbare etablering
  • Främjar gräsets härdighet och hjälper till att öka växthälsan
  • Ökar växtens förmåga att tillgodogöra sig vatten, syre och näringsämnen
  • En gelformulering som är helt systemisk, snabbverkande och stabil

SolarMax PK innehåller höga halter av fosfor och kalium vilket är till stor nytta i att påskynda etableringen av gräs. Det är ett högfosfathaltigt bladgödsel, baserat på vår senaste gelteknik, som bidrar till ökad tillväxt, särskilt vid lägre temperaturer. SolarMax PK används främst för att öka rotlängden och rotmassan. Regelbundna applikationer kan även bidra till förbättrad växthälsa och sjukdomsresistens.