Archive category description image

Våra fin granulerade gödselmedel har utvecklats för att främja en hälsosam, stark turf. Består av ett antal olika näringsämnen i olika formuleringar och är mycket effektiva på alla jordtyper med olika basnäringsämnen. Våra gödselmedel har utformats för att fungera under hela året och över ett brett spektrum av klimat.