Archive category description image

Indigrow Humik – coatad outfieldgödsel är inte bara konventionella gödsel medel, de har även höga halter av humussyra. Humussyra har många funktioner i jorden både kemisk och fysikalisk. Kemiskt så bistår humussyra i nedbrytningen av toxiner och direkt minskar växternas upptag av toxiner. Det uppmuntrar också direkt mikrobiell tillväxt av både flora och fauna, som bidrar till allmän mark fertilitet och hälsa. Humussyra har också befunnits bidra till frö grobarhet och växters tillväxt samt förbättra motståndet mot svamp angrepp.

Available Products

Visar alla 9 resultat

Visar alla 9 resultat