Archive category description image

Vårt långtids verkade granulerade gödsel (CGF) är alla baserade på PSCU (polymer svavel coatad urea). Våra PSCU gödsel medel är coatade med PolyC som ger konsekvent näringsämne utsöndring medan beläggningen bryts ner. PolyC gödsel medel i vårt sortiment använder en frigöringsmekanism baserad på fukt, vilket ger långtidsverkan upp till 24 veckor, baserat på nivån på coatningen och miljö faktorer. I mycket torra klimat, kan dessa produkter kan även överträffa våra angivna.

Available Products

Visar alla 5 resultat

Visar alla 5 resultat