Archive category description image

Indigrow har utvecklat en rad spruthjälpmedel för att hjälpa er användare med svårigheter att spruta kemikalier och gödselmedel och för att behålla funktionaliteten i ert arbete. Optik sprutmönsterindikatorer hjälper till att markera överlappande sprutningar, missade områden, sprutdrift och blockerade munstycken. Dessa sprutmönsterindikatorer kan vara nödvändiga för att säkerställa att rätt mängd gödselmedel eller bekämpningsmedel appliceras.